е) керівникові служби охорони праці підприємства.

74. Акт розслідування нещасного випадку за формою Н–5 підлягає зберіганню:

а) на підприємстві, працівником є (був) потерпілий;

б) у відповідному територіальному органі Держгірпромнагляду;

в) у відповідному органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

г) протягом 45 років;

д) протягом 5 років;

е) протягом 1 року;

ж) в особи, яка потерпіла.

75. Безпосередній керівник робіт на робочому місці, де стався нещасний випадок зобов’язаний:

а) організувати надання медичної допомоги потерпілому;

б) повідомити про нещасний випадок роботодавця;

в) повідомити профспілкову організацію;

г) повідомити відповідний територіальний орган Держгірпромнагляду;

д) повідомити прокуратуру;

е) до прибуття комісії із розслідування навести належний порядок на робочому місці, де стався нещасний випадок е) керівникові служби охорони праці підприємства..

76. Суб’єктами страхування від нещасного випадку є:

а) роботодавці;

б) фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) застраховані особи;

г) члени сімей застрахованих осіб;

д) члени сімей роботодавців;

е) члени сімей застрахованих осіб тільки в окремих випадках;

ж) члени сімей роботодавців тільки в окремих випадках.

77. Відшкодування втрати здоров’я працівників надає:

а) фонд соціального страхування від нещасних випадків;

б) роботодавець за рахунок власних коштів;

в) регіональний орган Держгірпромнагляду:

г) органи місцевої виконавчої влади.

78. Ступінь втрати працездатності потерпілим встановлює:

а) медико-соціально-експертна комісія;

б) медико-соціально-експертна комісія за участю Фонду соціального страхування е) керівникові служби охорони праці підприємства. від нещасних випадків;

в) лікарсько-консультаційна комісія з участю роботодавця

г) комісія Держгірпромнагляду;

д) комісія Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

79. Чинниками трудового процесу є:

а) важкість праці;

б) напруженість праці;

в) зміна функціонального стану організму;

г) втома.

80. За результатами атестації робочі місця належать до одного з видів умов праці:

а) зі шкідливими та важкими умовами праці;

б) з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

в) з ідеальними умовами праці;

г) з допустимими умовами праці;

д) неможливими умовами праці;

е) прийнятними умовами праці.

81. Державний нагляд за охороною праці здійснюють:

а) територіальний орган Держгірпромнагляду;

б) уповноважені трудових колективів з е) керівникові служби охорони праці підприємства. питань охорони праці;

в) органи санітарно-епідеміологічної служби;

г) прокуратура України;

д) профспілки в особі своїх виборчих органів і представників; е) політичні партії.

82. На які класи відповідно до міжнародного стандарту поділяють пожежі:

а) А,В,С;

б) А,В,С,Д,Е;

в) А,Б,В,Г,Д?

83. Визначити коефіцієнт частоти травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 100 працівників, стався один

нещасний випадок, у якому потерпіли дві особи, тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 12 і 16 днів. 0,1

84. Визначити коефіцієнт важкості травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 100 працівників, стався одиннещасний випадок, в якому потерпіли дві е) керівникові служби охорони праці підприємства. особи і тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 12 і 36 днів. 48

85. Визначити коефіцієнт частоти травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 100 працівників, сталися два

нещасні випадки,у яких потерпіли дві особи, які тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 18 і 32 дні. 0,2

86. Визначити коефіцієнт частоти травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 200 працівників, сталися два

нещасні випадки, у яких потерпіли дві особи, які тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 20 і 22 дні. 0,4

87. Визначити коефіцієнт важкості травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 300 працівників, сталися два

нещасні випадки, у кожному із яких потерпіли по дві е) керівникові служби охорони праці підприємства. особи тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 6, 18, 20 і 24 дні. 34

88. Визначити коефіцієнт частоти травматизму на об’єкті господарювання, де протягом року працювало в середньому 300 працівників, сталися два

нещасні випадки, в яких потерпіли три особи, які тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 18, 20 і 24 дні. 0,6


documentaoxhhuf.html
documentaoxhpen.html
documentaoxhwov.html
documentaoxidzd.html
documentaoxiljl.html
Документ е) керівникові служби охорони праці підприємства.